Taranak'i Razainoro Hélène sy Ramaka Samuelson

Ity dia sary nalaina tao an-tsaha tao Antsofinondry tamin'ny taona 1960. Dia hita eo i Ramaka sy Razay (mipetraka avia sy avanana) miaraka amin'ny ny zanany sy ny zafikeliny. Mitsangana avy amin'ny avia : Seta, Saosaona, Justin, Pasy, Paoly, Lalao, Lena, Ernestine, Berthe ary Lisy (Izaho ilay zazakely mahafatifaty eo an-tratran'i neny)
Ramaka sy Razay 

 

Razainoro Hélène Françoise (9/03/1900– 13/01/1978) 

+ 

 Ramaka Samuelson (1894 – 12/01/1970) 

=Ratsimbazafy Seta Mac (15/07/1927- 18/07/1992)

    + Rajohnson Ernestine(19 -1963) + Ralalaharisoa Ravaonasolo Lucienne (09/09/1947). zanaka 9 

=Rasamison Benjamin Mac  (18/06/1929 - 03/07/2002)

    +Ravaomalala Gilberthe + Line………….….. zanaka 9 

=Rasamimanana Justin Mac (02/06/1931)

    + Razafindratsara Marthe Hélène (21/06/1943 - 20/03/2011)….... zanaka 7

=Rasamoelina Pascal Mac(21/05/1933 – 03/02/2003)

    + Rasoatahiry Faustine (01/04/1948)………………. zanaka 5 

=Razaiaritsaranirina Elphine Lalao (24/05/1935)

     + Rakotonirainy Alphonse (10/06/1934 - 31/07/1976).. zanaka 3 

=Razaiarisoa Hélène (21/06/1937 - 28/05/2011)

      + Ratsirahonana Paul Charles (01/04/1933 - 05/06/1999)… zanaka 8 

=Rasoarizay Lyce (21/06/1937 – 18/08/2002) 

      + Razafinjara Georges (193. - 27/09/1977)………… zanaka 8

 =Ramaroson Samuel Mac (02/09/1940)

      + RatsimbazafyJulie  (01/07/1958)………….. zanaka 4

 


Izy valo mianadahy tamin'ny fivoriana 1982, natao tao Andohalo. Sary 1: Faralahy, Lena, Lisy, Lalao, Pasy, Justin, Saosaona, Seta
Valo mianadahyValo mianadahy 2 
 
 

  

Fiancailles Lisy Lalao, Tine, NénéSeta, Benjamin, Pascal, JustinBapteme Sylvia et Feno

(1) Fiancailles Lisy (Georges, Lisy, Lena, Seta, Lala) - (2) Lalao, Tine, Néné (1956) -
(3) Seta, Saosaona, Pasy, Justin- (4) Baptême Sylvia et Feno à Anosy Avaratra (1962)

 (1) Andry, Sylvia, Pasy (Antanimena 2000) - (2) Lalao, Justin, Saosaona (Antsofinondry 2000) -
(3) Fianakaviana Antsofinondry 2000

 
×