Taranak'i Rasoanangaly sy Rajaonary Julien

Rasoanangaly + Rajaonary Julien 

 

= Rahelisoa 

         + Rajaoberson Raymond…...............zanaka 8 

= Ranarisoa

= Rajaonary Albert (1905 - 11/1965)

          + Ratavizanany Marthe (1910)……...zanaka 2 

= Rajaonary Robert  +  …………………......… zanaka ? 

= Rajaonary Godbert + Jeanne............... zanaka ? 

= Rajaonary Golbert+........................... zanaka ?

= Rajaonary Gilbert  + Marthe..…..........….zanaka 4 

= Rabodomiarana Jeannette 

          + Rakotonirina ……………...................zanaka 3 

= Razanadrasoa Germaine (1923-1989)

          + Robinson Gilbert (1921)..…...........zanaka 5 

= Raharisoa Hélène 

          + Raonizelina Gilbert……………………........zanaka 3

= Rajaonary Henriette + ………………………………………………….zanaka ?

×