Taranak'i Rahanginoro sy Randriamikatra

Rahanginoro Elizabeth + Randriamikatra Jean

 

=Randriamikatra Vincent + Jeannette……… zanaka ? 

=Rahanta Victoire + Rajohnson……………...… zanaka 5 

=Razanamanga Jeanne Thérèse + Rabemazava Alexandre… zanaka 7 

=Randriamikatra Georges + Berthe …...… zanaka 5 

=Randriamikatra Jeanson + Jeannette …. zanaka 11

=Randriamikatra Ernest + Bodo Mialy …… zanaka 3 

=Rasoazananoro Georgette Beby + Razafindranovona.. zanaka 7 

=Ralinoro Pauline + Robisely ……... zanaka 2 

=Randriamikatra Charles+ …………. zanaka ?

×