Tononkalo

Ny goaika sy ny fosa/ Le corbeau et le renard

Voasinton’ny fofon’ilay fraomazy

Tery am-bavan-goaika

Ingahy Rafosa ka te-hanana azy,

Dia nody bonaika sy nanainga resaka tsy manavao,

Tahatahaka izao :

 

“Tsaràva tompoko, ny andriana Ragoaika,

Fatratra hianao raha hihaingo hianjaika

Fa sady bikàna no mahay mitafy

Ka mahafinaritra, marina mafy.

Raha ny feonao no mba torak’izao

Dia hianao angamba no ilay voromanga,

Be mpahalala, mpanjakan’ny ala”

 

Faly ilay goaika raha nandre izany,

Ka avy hatrany

Nisanasana mba hamoaka feo;

Ka teo no teo, nianjera ho azy

Ilay fraomazy,

Notantazan’ny fosa

Mba ho azy kosa.

 

Dia hoy ny fiteniny feno esoeso

Nataony miadana sy feo beso:

“Eny, ny andriana, tsarovy hatrany

Fa maro eto an-tany

Ireo te-hivelona, vonon-kigoka,

Ny namany foka

Tia dokadoka.

Koa ny vidin’izay fananarako izay

Tsy be akory raha fraomazy iray”.

Menatra mafy sy nangaihay

Igoaika ka lasa, nivoady tam-pony

Na diso aoriana, fa tsy ho azo intsony…

Intsony…intsony ho mandrakizay… 

 

Samuel Randria

 

Maître Corbeau, sur un arbre perché,
Tenait en son bec un fromage.
Maître Renard, par l'odeur alléché,
Lui tint à peu près ce langage :


"Hé ! bonjour, Monsieur du Corbeau.
Que vous êtes joli ! que vous me semblez beau !
Sans mentir, si votre ramage
Se rapporte à votre plumage,
Vous êtes le Phénix des hôtes de ces bois. "


A ces mots le Corbeau ne se sent pas de joie ;
Et pour montrer sa belle voix,
Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie.


Le Renard s'en saisit, et dit : "Mon bon Monsieur,
Apprenez que tout flatteur
Vit aux dépens de celui qui l'écoute :
Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. "
Le Corbeau, honteux et confus,
Jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus.

 

 

 

Jean de la Fontaine

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny jorery ny ny vitsika / La cigale et la fourmi

 

 

Tsy nanan-kohanina

Na kely akory

Ity jorery iray ka tsy nahasiaka,

Nangovitra, fanina,

Ory dia ory,

Ny andro ririnina koa nangatsiaka.

 

Niainga

Dia lasa namangy ity vitsika,

Nibitsibitsika :

 

“Mba ampisambry

Re…fa Havana ory,

Na olitra izay

Na lalitra iray

Dia itambezoako,

Tsy maintsy haloako

Tsy hanabangana

Rehefa avy indray

Ny andro mafana

Dia amin’izay”

 

Fa ny toetran’ny vitsika mba azo kianina

Dia izy tsy tia mampitrosa,

Na inona izany, indrindra  ny hanina

Tsy omeny, na dia be miavosa.

 

Ka hoy izy tamin’ity nitaraina :

“Naninona indry tamin’isa-marainan’

Ny andro mafana

Fotoam-piasana ?

-O, tsy mba niery

Fa izaho jorery

Nisiaka sy nihira

Hatrany an-dakira”.

 

-“hay ! ny olona niasa

Itena niantsa

Sy nivazo foana,

Ary izao nony noana…

Vonjeo izahay…

Ka maninona moa

‘Ndeha, ramatoa,

Mandihiza amin’izay !”

 

Samuel Randria

 

La Cigale, ayant chanté
Tout l'été,
Se trouva fort dépourvue
Quand la bise fut venue :
Pas un seul petit morceau
De mouche ou de vermisseau.


Elle alla crier famine
Chez la Fourmi sa voisine,
La priant de lui prêter
Quelque grain pour subsister
Jusqu'à la saison nouvelle.


"Je vous paierai, lui dit-elle,
Avant l'Oût, foi d'animal,
Intérêt et principal. "


La Fourmi n'est pas prêteuse :
C'est là son moindre défaut.
Que faisiez-vous au temps chaud ?
Dit-elle à cette emprunteuse.


- Nuit et jour à tout venant
Je chantais, ne vous déplaise.
- Vous chantiez ? j'en suis fort aise.
Eh bien! dansez maintenant.

 

 

 

Jean de la Fontaine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×