Ny tsikitsikinao

Angamba tsikitsiky ho azy nalefanao tsy iniana...
Tsy takatrao ny halehibeny, tsy nampoizinao ny asany...
Voninkazo iny anefa, voninkazom-pifaliana...
Nisy tia nioty azy, ny tsikitsikinao dia lasany !

Dia lasany any aminy, nentiny any am-patoriana,
Nanofisany fitia, nanofisany hasambarana,
Nikaloan'ny fanahiny tsantatsantam-paniriana,
Nametrahany ny fony, nantenainy hifaharana !

Hisy angamba amin'ireny sahy hamboraka aminao
Ny fitiavana ao am-pony, nateraky ny tsikinao
Ka hivoady fa ianao no ho tokana hany tiany !

Hisy kosa any hangina, hitahiry ao anatiny
Ny fitia vokatr'iny mba ho raki-mandra-matiny,
Nofy anao enjehin-dava no ho sisa fifaliany !


Dox
 

Dox

×