Créer un site internet

Ny Tanantsika

 

Jerenareo ange
‘Ty tanantsika ity,
Fa mahavita be
Sy mahasoa ery.

Jereo ny ankihibe,
Na dia mihataka aza,
Tsy mianjona fa he
Manampy ireto zaza.

Raha izy no tsy eo,
Tsy vita izay atao;
F’ireo rehetra ireo
Ataony ankila-bao.

Manaraka io indray,
Tazano ilay fanondro
‘Zay kinga sy mahay,
Tsy azo omena fondro.

‘Lay azonao lazaina
Tsy misy hasohaso
Fa mpiasa tsy malaina,
Mpitarika ny maso.

Manarakaraka io,
‘Lay zoky sady andry,
Tsy tia kiliolio,
Mpitarika ny zandry.

Mpibaiko sy mpifehy
Hiaraka mamindra,
Mpanakatra ny zehy
Fa lava be indrindra.

‘Ty zandriny eo akaiky
No ilay manarapoana,
Toa mitaraikiraiky
Sy mandeha goana.Kanefa tadidio
Fa misy anaovana azy;
Mpitondra peratra io,
Dia pera-mariazy.

Ilay ankihikely
No sisa tsy voalaza,
Tsy hadino velively
Fa faralahin-jaza.

Jerena toa marisa,
Kanefa be adidy;
Mpitarika ny isa
Mpanala hidihidy.

Raha tafahoana kosa
Ireo ka mifanampy,
Tsy hisy tsy tontosa,
Hikoa ny vatolampy !

Fa hainy fatratra àry
Ny mampikamban-kery
Mba hahalavorary
Izay tsy vitan-drery.

Mahazo fiasana
Dia miaraka mandray
Tsy misy mifanjana
Satria mahay miray.

Ireo no maro loha
Fa tokana fanahy
Tsy mampifohafoha
Fanditra sy adilahy.

‘Zay te-hikambana e,
Mba hahavita soa,
Ny tanantsika anie
Hianarany tokoa !

Jean Narivony

 

ny-tanantsika.jpg

×