Ohabolana mifandray amin'ny zava-maniry

 1. Voninkazo manitra anaty ahitra, hosihosena vao mamerovero
 2. Ny anana aza, mahavaly hena
 3. Manao azy ho katsaka , ka ladinin'ny tsaramaso
 4. Ny hazo avo, halan-drivotra.
 5. Ny Hazo tokana, tsy mba ala
 6. Hazo mahitsy, tsy hita tsy an’ala
 7. Ny fitiavana toa voninkazo; karakaraina mba tsy hilatsapelana.
 8. Toy ny Raozy kely tsara bika, tiana ho otazana nefa manindrona marary
 9. I z
 10. Ny olombelona toa ny embok'akondro: raha manondro lanitra, iray ihany; fa raha miondrika, samy manana ho lafiny
 11. oky ve no manitra voninkazo sa i zandry no manitra ravinkazo no manitra andriana izany trano? Tsy i zoky no manitra ravinkazo na i zandry no manitra ravinkazo fa ny fitiava-namana no betsaka ka manitra andriana izany trano!
 12. Tsy mandray ravindena toy ny viavy jejo sy kamo
 13. Vy mafy tsy mahafolaka zozoro.
 14. Mandalo dia miraikitra toy ny mpandalo
 15. Ny hazo matin’ny hitsiny
 16. Azo manao tsindry hazo lena
 17. Maro ny hazo, fa ny fary no mamy indrindra
 18. Ovy maniry, tsy tam-bato
 19. Ravim-boamanga nasian-tsira: manodivitra ny saoka no ela
 20. Ny hevitra, tera-bary: samy mamoaka izay ao am-pony
 21. Ny fihavanana, to any volonkotona: raha hatonina, mandositra; raha halavitina, manatona
 22. Aza manao toa ny fary, ka ny lohany indray no matsatso
 23. Vary zato, tsy enti-mandeha
 24. Raha indray mandeha no maty vary, aza mandevin-tsotrobe